รายวิชา FY463(50) เทคโนโลยีส่วยผสมอาหารสังเคราะห์ (Synthetic Food Ingredients Technology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สารให้กลิ่นรสและอุตสาหกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรส
  บทที่2 การคิดค้นสูตรสารให้กลิ่นรส (Flavor creation)
  บทที่3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารให้กลิ่นรส
  บทที่4 เอนแคปซูเลชันและการควบคุมการปลดปล่อย
  บทที่5 สารทดแทนไขมัน (Fat Replacers)
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สารให้กลิ่นรสและอุตสาหกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรส
  บทที่2 การคิดค้นสูตรสารให้กลิ่นรส (Flavor creation)
  บทที่3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารให้กลิ่นรส
  บทที่4 เอนแคปซูเลชันและการควบคุมการปลดปล่อย
  บทที่5 สารทดแทนไขมัน (Fat Replacers)