รายวิชา EN463(49) ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William Shakespeare's History Plays)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  แบบประเมินก่อนเรียน
  บทที่ 1 : วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ : ชีวิตและผลงาน
  บทที่ 2 : ละครยุคอลิซาบีธัน
  บทที่ 3 : ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 4 : ละครชุดวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 5 : พระเจ้าเฮนรีที่ 5
  บทที่ 6 : ละครตอนเเดียวจบของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 7 : พระเจ้าริชาร์ดที่ 3
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  แบบประเมินก่อนเรียน
  บทที่ 1 : วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ : ชีวิตและผลงาน
  บทที่ 2 : ละครยุคอลิซาบีธัน
  บทที่ 3 : ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 4 : ละครชุดวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 5 : พระเจ้าเฮนรีที่ 5
  บทที่ 6 : ละครตอนเเดียวจบของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
  บทที่ 7 : พระเจ้าริชาร์ดที่ 3
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม