รายวิชา EN321(51) ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (ENGLISH OFFICE WORK)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  acknowledgments
  a-note on the course
  PRE-TEST
  บทที่1 Getting A Job
  บทที่2 Job Application
  บทที่3 the Job Interview
  บทที่4 Company Presentation
  บทที่5 In the Office
  Post-test
  ANSWER KEY
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  acknowledgments
  a-note on the course
  PRE-TEST
  บทที่1 Getting A Job
  บทที่2 Job Application
  บทที่3 the Job Interview
  บทที่4 Company Presentation
  บทที่5 In the Office
  Post-test
  ANSWER KEY
  บรรณานุกรม