รายวิชา CS226(H) ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค (Basic Programming Lababoratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การตรวจสอบโปรแกรม
  บทที่ 2 : Program Testing
  บทที่ 3 : คำลสั่งปฏิบัติงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 : แบบฝึกหัดทดสอบ
  บทที่ 5 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
  ภาคผนวกที่1
  ภาคผนวกที่2
  ภาคผนวกที่3
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การตรวจสอบโปรแกรม
  บทที่ 2 : Program Testing
  บทที่ 3 : คำลสั่งปฏิบัติงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  บทที่ 4 : แบบฝึกหัดทดสอบ
  บทที่ 5 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
  ภาคผนวกที่1
  ภาคผนวกที่2
  ภาคผนวกที่3
  บรรณานุกรม