รายวิชา CH414 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง (Avanced Inorganic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พีริออดิกซิตีของธาตุ
  บทที่ 2 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุนันทรานซิชัน
  บทที่ 3 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุทรานซิชันหลัก
  บทที่ 4 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุแลนทาไนด์...
  บทที่ 5 : Term Symbols สำหรับอิออนอิสระ
  บทที่ 6 : การนำ Term Sybols และ mulliken Symbols...
  บทที่ 7 : การใช้ศักย์ไฟฟ้าอิเลคโทรดในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
  ภาคผนวก : Supplement
  เอกสารอ้างอิง : Reference
  ดัชนี : Index
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พีริออดิกซิตีของธาตุ
  บทที่ 2 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุนันทรานซิชัน
  บทที่ 3 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุทรานซิชันหลัก
  บทที่ 4 : เคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุแลนทาไนด์...
  บทที่ 5 : Term Symbols สำหรับอิออนอิสระ
  บทที่ 6 : การนำ Term Sybols และ mulliken Symbols...
  บทที่ 7 : การใช้ศักย์ไฟฟ้าอิเลคโทรดในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์
  ภาคผนวก : Supplement
  เอกสารอ้างอิง : Reference
  ดัชนี : Index