รายวิชา CH222 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
  บทที่ 2 : สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
  บทที่ 4 : สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่ 5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรแมทิก
  บทที่ 6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
  บทที่ 7 : พอลิเมอร์
  บทที่ 8 : ชีวโมเลกุล
  บทที่ 9 : คาร์แบนไอออน
  บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
  บทที่11 : การสืบค้นกลไกกับปฏิกิริยา
  บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่างๆ และกลไกปฏิกิริยา
  ภาคผนวก1 หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ
  ภาคผนวก2 ตารางธาตุ
  ภาคผนวก3 เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
  บทที่ 2 : สเปกโทรสโกปี
  บทที่ 3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
  บทที่ 4 : สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่ 5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรแมทิก
  บทที่ 6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
  บทที่ 7 : พอลิเมอร์
  บทที่ 8 : ชีวโมเลกุล
  บทที่ 9 : คาร์แบนไอออน
  บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
  บทที่11 : การสืบค้นกลไกกับปฏิกิริยา
  บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่างๆ และกลไกปฏิกิริยา
  ภาคผนวก1 หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ
  ภาคผนวก2 ตารางธาตุ
  ภาคผนวก3 เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม