รายวิชา BO441(H) บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : WATER CONTENT
  บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
  บทที่ 3 : IMBIBITION
  บทที่ 4 : TRANSPIRATION
  บทที่ 5 : TRANSPIRATION
  บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
  บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
  บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
  บทที่ 9 : RESPIRATION
  บทที่10 : LIGHT EFFECTS
  บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : WATER CONTENT
  บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
  บทที่ 3 : IMBIBITION
  บทที่ 4 : TRANSPIRATION
  บทที่ 5 : TRANSPIRATION
  บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
  บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
  บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
  บทที่ 9 : RESPIRATION
  บทที่10 : LIGHT EFFECTS
  บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS