รายวิชา BO217(H)(48) ปฎิบัติการ การสำรวจอาณาจักรพืช (Survey of Plants Kingdom Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทปฏิบัติการที่ 1 : สาหร่ายสีเขียนแกนน้ำเงิน
  บทปฏิบัติการที่ 2 : สาหร่าย
  บทปฏิบัติการที่ 3 : ราและเห็ด
  บทปฏิบัติการที่ 4 : ไบรโอไฟต์
  บทปฏิบัติการที่ 5 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นต่ำ
  บทปฏิบัติการที่ 6 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นสูง
  บทปฏิบัติการที่7 : ลักษณะพืช : ราก
  บทปฏิบัติการที่8 : ลักษณะพืช : ลำต้น
  บทปฏิบัติการที่9 : ลักษณะพืช : ใบ
  บทปฏิบัติการที่10 : ลักษณะพืช : ดอก
  บทปฏิบัติการที่11 : ลักษณะพืช : ผล และเมล็ด
  บทปฏิบัติการที่12 : การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทปฏิบัติการที่ 1 : สาหร่ายสีเขียนแกนน้ำเงิน
  บทปฏิบัติการที่ 2 : สาหร่าย
  บทปฏิบัติการที่ 3 : ราและเห็ด
  บทปฏิบัติการที่ 4 : ไบรโอไฟต์
  บทปฏิบัติการที่ 5 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นต่ำ
  บทปฏิบัติการที่ 6 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นสูง
  บทปฏิบัติการที่7 : ลักษณะพืช : ราก
  บทปฏิบัติการที่8 : ลักษณะพืช : ลำต้น
  บทปฏิบัติการที่9 : ลักษณะพืช : ใบ
  บทปฏิบัติการที่10 : ลักษณะพืช : ดอก
  บทปฏิบัติการที่11 : ลักษณะพืช : ผล และเมล็ด
  บทปฏิบัติการที่12 : การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช
  บรรณานุกรม : reference