รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TE500(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR INSTRUCTION)
ศึกษา คำนาม คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
  TE500(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR INSTRUCTION)
ศึกษา คำนาม คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่