รหัสวิชา รายละเอียด
 
  LO101(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาลาวพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL LAO 1)
ศึกษา ภาษาลาวพื้นฐานคล้านภาษาไทย
  LO101(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาลาวพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL LAO 1)
ศึกษา ภาษาลาวพื้นฐานคล้านภาษาไทย