รายวิชา LO101(50) ภาษาลาวพื้นฐาน 1 (FUNDAMENTAL LAO 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว
  บทที่2 ระบบเสียงในภาษาลาว
  บทที่3 พยัญชนะลาว
  บทที่4 วรรณยุกต์ภาษาลาว
  บทที่5 คำนาม
  บทที่6 คำสรรพนาม
  บทที่7 คำกริยา
  บทที่8 ฝึกหัดการสนทนา
  บทที่9 บทฝึกอ่าน
  แนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์
  แบบฝึกหัดการเขียนอักษร
  คำศัพท์และวลีทั่วไป
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้พื้นฐานภาษาลาว
  บทที่2 ระบบเสียงในภาษาลาว
  บทที่3 พยัญชนะลาว
  บทที่4 วรรณยุกต์ภาษาลาว
  บทที่5 คำนาม
  บทที่6 คำสรรพนาม
  บทที่7 คำกริยา
  บทที่8 ฝึกหัดการสนทนา
  บทที่9 บทฝึกอ่าน
  แนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์
  แบบฝึกหัดการเขียนอักษร
  คำศัพท์และวลีทั่วไป