รหัสวิชา รายละเอียด
 
  JA101
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 1)
ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
  JA101
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 1)
ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน
  JA102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 2)
ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงกว่า JA101 (ควรเรียน JA101 มาก่อน)
  JA102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 2)
ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงกว่า JA101 (ควรเรียน JA101 มาก่อน)
  JA102(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL JAPANESE 2)
-
  JA102(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL JAPANESE 2)
-
  JA102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(fundamental japanese ll)
ศึกษา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
  JA102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(fundamental japanese ll)
ศึกษา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
  JA202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 4)
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม เรียนรูปประโยคที่สลับซับซ้อนขึ้นด้วยข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน (ควรเรียน JA201 มาก่อน)
  JA202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Japanese 4)
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม เรียนรูปประโยคที่สลับซับซ้อนขึ้นด้วยข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน (ควรเรียน JA201 มาก่อน)
  JA202(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 - หน่วย
(Fundamental Japanese 4)
-
  JA202(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 - หน่วย
(Fundamental Japanese 4)
-