รายวิชา JA102(50) ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (fundamental japanese ll)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 อักษร
  บทที่2 กิริยารูป
  บทที่3 ทำเพื่อสิงใดสิ่งหนึ่ง
  บทที่4 รู้จักกิริยารูป
  บทที่5 การรวมประโยคเข้าด้วยกัน
  บทที่6 แสดงการกระทำที่กำลังทำอยู่
  บทที่7 ชอบ หรือไม่ชอบสิงใดสิ่งหนุ่ง
  บทที่8 อยากได้สิ่งใดสิ่งนั้น
  บทที่9 กริยารูป
  บทที่10 ความหมายแดงว่ามีประสบการณ์
  บทที่11 คือกริยารูป
  บทที่12 กริยารูปสามารถ
  บทที่13 ในการพูดขออนุญาต
  บทที่14 คำพูดทักทายโต้ตอบ
  บทที่15 กริยารูปแสดงความตั้งใจ
  บทที่16 ใช้คำหลายคำ แล้วแตจ่จะให้ใครเป็นใคร
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 อักษร
  บทที่2 กิริยารูป
  บทที่3 ทำเพื่อสิงใดสิ่งหนึ่ง
  บทที่4 รู้จักกิริยารูป
  บทที่5 การรวมประโยคเข้าด้วยกัน
  บทที่6 แสดงการกระทำที่กำลังทำอยู่
  บทที่7 ชอบ หรือไม่ชอบสิงใดสิ่งหนุ่ง
  บทที่8 อยากได้สิ่งใดสิ่งนั้น
  บทที่9 กริยารูป
  บทที่10 ความหมายแดงว่ามีประสบการณ์
  บทที่11 คือกริยารูป
  บทที่12 กริยารูปสามารถ
  บทที่13 ในการพูดขออนุญาต
  บทที่14 คำพูดทักทายโต้ตอบ
  บทที่15 กริยารูปแสดงความตั้งใจ
  บทที่16 ใช้คำหลายคำ แล้วแตจ่จะให้ใครเป็นใคร