รหัสวิชา รายละเอียด
 
  GN253(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3 หน่วย
(Introduction to German Culture)
ศึกษาภูมหลังวัฒนธรรมของชาวเยอรมันี
  GN253(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติวัฒนธรรมเยอรมัน 3 หน่วย
(Introduction to German Culture)
ศึกษาภูมหลังวัฒนธรรมของชาวเยอรมันี