รายวิชา TR203 การขนส่งทั่วไป (Introductory Transportation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไป
  บทที่3 : เศรษฐกิจการขนส่ง
  บทที่4 : ประเภทของการขนส่ง
  บทที่5 : การบริหารงานการขนส่ง
  บทที่6 : กิจการขนส่งในประเทศไทย
  บทที่7 : Transportation Mode 1
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไป
  บทที่3 : เศรษฐกิจการขนส่ง
  บทที่4 : ประเภทของการขนส่ง
  บทที่5 : การบริหารงานการขนส่ง
  บทที่6 : กิจการขนส่งในประเทศไทย
  บทที่7 : Transportation Mode 1
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference