รายวิชา TH348 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก (Writing of Literature for Children)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของเด็ก
  บทที่ 2 :หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เหมาะแก่วัยและศักยภาพของเด็ก
  บทที่ 3 :นิทานภาพ
  บทที่ 4 :บทเพลงสำหรับเด็ก
  บทที่ 5 :วรรณกรรมดั้งเดิม
  บทที่ 6 :บันเทิงคดีประเภทสมจริง
  บทที่ 6 :บันเทิงคดีประเภทสมจริง(ต่อ)
  บทที่ 7 :บันเทิงคดีประเภทชีวประวัติและประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 :เรื่องเหนือวิจัยและเรื่องขบขัน
  บทที่ 9 : ร้อยกรองสำหรับเด็ก
  บทที่10 : เรื่องให้ความรู้
  บทที่11 : เรื่องเร้าความสนใจเป็นพิเศษ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของเด็ก
  บทที่ 2 :หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เหมาะแก่วัยและศักยภาพของเด็ก
  บทที่ 3 :นิทานภาพ
  บทที่ 4 :บทเพลงสำหรับเด็ก
  บทที่ 5 :วรรณกรรมดั้งเดิม
  บทที่ 6 :บันเทิงคดีประเภทสมจริง
  บทที่ 6 :บันเทิงคดีประเภทสมจริง(ต่อ)
  บทที่ 7 :บันเทิงคดีประเภทชีวประวัติและประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 :เรื่องเหนือวิจัยและเรื่องขบขัน
  บทที่ 9 : ร้อยกรองสำหรับเด็ก
  บทที่10 : เรื่องให้ความรู้
  บทที่11 : เรื่องเร้าความสนใจเป็นพิเศษ
  บรรณานุกรม