รายวิชา TH245 วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย (Developtment of Thai Textbooks)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การพัฒนาการศึกษาและวิวัฒนาการแบบเรียนไทย
  บทที่2 : แบบเรียนสมัยอยุธยา
  บทที่3 : แบบเรียนสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงเทพฯ ตอนต้น
  บทที่4 : การพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 5
  บทที่5 : แบบเรียนภาษาไทยสมัยระบบโรงเรียน
  บทที่6 : แบบเรียนสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา-ปัจจุบัน
  บทที่7 : สรุปเนื้อหาและรูปแบบของแบบเรียนไทย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การพัฒนาการศึกษาและวิวัฒนาการแบบเรียนไทย
  บทที่2 : แบบเรียนสมัยอยุธยา
  บทที่3 : แบบเรียนสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงเทพฯ ตอนต้น
  บทที่4 : การพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 5
  บทที่5 : แบบเรียนภาษาไทยสมัยระบบโรงเรียน
  บทที่6 : แบบเรียนสมัยพระราชบัญญัติประถมศึกษา-ปัจจุบัน
  บทที่7 : สรุปเนื้อหาและรูปแบบของแบบเรียนไทย
  บรรณานุกรม : Reference