รายวิชา TH101(H)54 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (STRUCTURE OF THAI AND ITS USAGE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  บทที่1 คำ
  บทที่2 การสร้างคำ
  บทที่3 การสร้างประโยค
  บทที่4 ราชาศัพท์
  บทที่5 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
  บทที่6 การสะกดการัตน์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  บทที่1 คำ
  บทที่2 การสร้างคำ
  บทที่3 การสร้างประโยค
  บทที่4 ราชาศัพท์
  บทที่5 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
  บทที่6 การสะกดการัตน์
  บรรณานุกรม