รายวิชา ST104 หลักการดำเนินการทางสถิติ (Introduction to Statistics Operations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ศึกษาการใช้สถิติ
  บทที่ 2 : การวางแผนดำเนินการทางสถิติ...
  บทที่ 3 : การสำรวจ (SERVEY)
  บทที่ 4 : การประมวลผลข้อมูล
  บทที่ 5 : การนำเสนอข้อมูล
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ศึกษาการใช้สถิติ
  บทที่ 2 : การวางแผนดำเนินการทางสถิติ...
  บทที่ 3 : การสำรวจ (SERVEY)
  บทที่ 4 : การประมวลผลข้อมูล
  บทที่ 5 : การนำเสนอข้อมูล
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม : Reference