รายวิชา PY337 สุนทรียศาสตร์ (Aesthtics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำทั่วไป
  บทที่2 : ประวัติสุนทรียศาสตร์
  บทที่3 : ปรัชญาศิลปะยุคกลาง
  บทที่4 : ความคิดในยุคฟื้นฟู
  บทที่5 : นักเหตุผลนิยมแห่งภาคพื้นทวีป
  บทที่6 : ศตวรรษที่ 18 รสนิยมกับอัจฉริยะ
  บทที่7 : ศตวรรษที่ 18 นักสุนทรียศาสตร์ภายหลังค้านท์
  บทที่8 : อัจฉริยภาพ การบันดาลใจและการจินตนาการ
  บทที่9 : การแสดงออก ผลงานศิลปะ
  บทที่10 : ปัญหาสุนทรียศาสตร์
  บทที่11 : ทฤษฎีเรื่องความงาม
  บทที่11 : ทฤษฎีเรื่องความงาม (ต่อ)
  บทที่12 : ความหมายของศิลปะ
  บทที่12 : ความหมายของศิลปะ (ต่อ)
  บทที่13 : ศิลปะวิจักขณ์
  บทที่14 : วาทศิลป์
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำทั่วไป
  บทที่2 : ประวัติสุนทรียศาสตร์
  บทที่3 : ปรัชญาศิลปะยุคกลาง
  บทที่4 : ความคิดในยุคฟื้นฟู
  บทที่5 : นักเหตุผลนิยมแห่งภาคพื้นทวีป
  บทที่6 : ศตวรรษที่ 18 รสนิยมกับอัจฉริยะ
  บทที่7 : ศตวรรษที่ 18 นักสุนทรียศาสตร์ภายหลังค้านท์
  บทที่8 : อัจฉริยภาพ การบันดาลใจและการจินตนาการ
  บทที่9 : การแสดงออก ผลงานศิลปะ
  บทที่10 : ปัญหาสุนทรียศาสตร์
  บทที่11 : ทฤษฎีเรื่องความงาม
  บทที่11 : ทฤษฎีเรื่องความงาม (ต่อ)
  บทที่12 : ความหมายของศิลปะ
  บทที่12 : ความหมายของศิลปะ (ต่อ)
  บทที่13 : ศิลปะวิจักขณ์
  บทที่14 : วาทศิลป์
  บรรณานุกรม : Reference