รายวิชา PS335 การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ (Politics in Communist Countries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :พื้นฐานภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปัญหา.....
  บทที่2 : การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเผด็จการประชาชน
  บทที่3 : พรรคคอมมิวนิสต์จีน
  บทที่4 :การจัดและแก้ไขระบบเกษตรกรรมในชนบทจีน
  บทที่5 : การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา
  บทที่6 :สัมพันธภาพระหว่างจีนคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกา.....
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :พื้นฐานภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปัญหา.....
  บทที่2 : การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเผด็จการประชาชน
  บทที่3 : พรรคคอมมิวนิสต์จีน
  บทที่4 :การจัดและแก้ไขระบบเกษตรกรรมในชนบทจีน
  บทที่5 : การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา
  บทที่6 :สัมพันธภาพระหว่างจีนคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกา.....