รายวิชา PE457 โปโลน้ำ (Water Polo)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาโปโลน้ำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นในกิฬาโปโลน้ำ
  บทที่ 3 : มโนมติ พื้นฐาน และหลักการเรียนรู้โปโลน้ำ
  บทที่ 4 : ทักษะเบื้องต้น : ไม่ใช้ลูกบอล
  บทที่ 5 : การป้องกันและการรุก
  บทที่ 6 : ทักษะเบื้องต้น : ใช้ลูกบอล
  บทที่ 7 : การเลี้ยงลูกบอล
  บทที่ 8 : ทักษะการยิงประตู
  บทที่ 9 : การรักษาประตู
  บทที่ 10 : แทคติค
  บทที่ 11 : กติกาและการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน
  ดัชนี : Index
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาโปโลน้ำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นในกิฬาโปโลน้ำ
  บทที่ 3 : มโนมติ พื้นฐาน และหลักการเรียนรู้โปโลน้ำ
  บทที่ 4 : ทักษะเบื้องต้น : ไม่ใช้ลูกบอล
  บทที่ 5 : การป้องกันและการรุก
  บทที่ 6 : ทักษะเบื้องต้น : ใช้ลูกบอล
  บทที่ 7 : การเลี้ยงลูกบอล
  บทที่ 8 : ทักษะการยิงประตู
  บทที่ 9 : การรักษาประตู
  บทที่ 10 : แทคติค
  บทที่ 11 : กติกาและการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน
  ดัชนี : Index
  บรรณานุกรม : Reference