รายวิชา PE427 หลักและวิธีการฝึกกีฬา (Scientific Principles of Coaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักและวิธีการฝึกกิฬา
  บทที่ 2 : ผู้ฝึกสอนกับนักกิฬา
  บทที่ 3 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่ 4 : มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมกับผู้ฝึกสอน
  บทที่ 5 : จิตวิทยากับการกิฬา
  บทที่ 6 : การเตรียมทีมเพื่อการกิฬา
  บทที่ 7 : วิธีการฝึกกีฬา
  บทที่ 8 : การวางแผนฝึก
  บทที่ 9 : โภชนาการกับนักกิฬา
  บทที่ 10 : ปัญหาและการแก้ไขสิ่งบกพร่องในการกิฬา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักและวิธีการฝึกกิฬา
  บทที่ 2 : ผู้ฝึกสอนกับนักกิฬา
  บทที่ 3 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
  บทที่ 4 : มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมกับผู้ฝึกสอน
  บทที่ 5 : จิตวิทยากับการกิฬา
  บทที่ 6 : การเตรียมทีมเพื่อการกิฬา
  บทที่ 7 : วิธีการฝึกกีฬา
  บทที่ 8 : การวางแผนฝึก
  บทที่ 9 : โภชนาการกับนักกิฬา
  บทที่ 10 : ปัญหาและการแก้ไขสิ่งบกพร่องในการกิฬา
  บรรณานุกรม : Reference