รายวิชา PE388 การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Care and Prevention of Athietic Injuries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การรักษาและการป้องกันอัตรายจากการกิฬา
  บทที่ 2 : กลไกการบาดเจ็บจากกิฬา
  บทที่ 3 : การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อป้องกันอัตรายจากกิฬา
  บทที่ 4 : อันตรายและการบาดเจ็บที่พบ
  บทที่ 5 : การบาดเจ็บของอวัยวะต่าง ๆ
  บทที่ 6 : การบำบัดการบาดเจ็บ
  บทที่ 7 : การฟื้นฟูสมรรถภาพนักกิฬา
  บทที่ 8 : สาเหตุและหลักการป้องกันอัตรายจากกิฬา
  บทที่ 9 : การบาดเจ็บจากกิฬาประเภทต่าง ๆ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การรักษาและการป้องกันอัตรายจากการกิฬา
  บทที่ 2 : กลไกการบาดเจ็บจากกิฬา
  บทที่ 3 : การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อป้องกันอัตรายจากกิฬา
  บทที่ 4 : อันตรายและการบาดเจ็บที่พบ
  บทที่ 5 : การบาดเจ็บของอวัยวะต่าง ๆ
  บทที่ 6 : การบำบัดการบาดเจ็บ
  บทที่ 7 : การฟื้นฟูสมรรถภาพนักกิฬา
  บทที่ 8 : สาเหตุและหลักการป้องกันอัตรายจากกิฬา
  บทที่ 9 : การบาดเจ็บจากกิฬาประเภทต่าง ๆ
  บรรณานุกรม : Reference