รายวิชา PE321 แฮนด์บอล (Handball)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาแฮนด์บอล
  บทที่ 2 : ความมุ่ง หมายสนามและอุปกรณ์
  บทที่ 3 : ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกิฬาแฮนบอล
  บทที่ 4 : การเลี้ยงลูกบอล
  บทที่ 5 : การยิงประตู
  บทที่ 6 : การเล่นทีม
  บทที่ 7 : เกมส์นำไปสู่กิฬาแฮนด์บอล
  บทที่ 8 : กติกาการเล่น
  บทที่ 9 : บทแนะนำ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติกิฬาแฮนด์บอล
  บทที่ 2 : ความมุ่ง หมายสนามและอุปกรณ์
  บทที่ 3 : ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกิฬาแฮนบอล
  บทที่ 4 : การเลี้ยงลูกบอล
  บทที่ 5 : การยิงประตู
  บทที่ 6 : การเล่นทีม
  บทที่ 7 : เกมส์นำไปสู่กิฬาแฮนด์บอล
  บทที่ 8 : กติกาการเล่น
  บทที่ 9 : บทแนะนำ
  บรรณานุกรม : Reference