รายวิชา PE291 มวยสากล1 (Boxing1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติมวยสากล
  บทที่ 2 : ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการฝึกมวยสากล
  บทที่ 3 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขันมวยสากล
  บทที่ 4 : การฝึกทักษะการชกมวยสากล
  บทที่ 5 : การเสริมสร้างสมรรถภาพและการอบอุ่นร่างกาย
  บทที่ 6 : การฝึกประจำวันสำหรับนักมวยฝึกหัดใหม่
  บทที่ 7 : การฝึกเพิ่มพิเศษ
  บทที่ 8 : การจำแนกรุ่น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติมวยสากล
  บทที่ 2 : ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการฝึกมวยสากล
  บทที่ 3 : อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขันมวยสากล
  บทที่ 4 : การฝึกทักษะการชกมวยสากล
  บทที่ 5 : การเสริมสร้างสมรรถภาพและการอบอุ่นร่างกาย
  บทที่ 6 : การฝึกประจำวันสำหรับนักมวยฝึกหัดใหม่
  บทที่ 7 : การฝึกเพิ่มพิเศษ
  บทที่ 8 : การจำแนกรุ่น
  บรรณานุกรม : Reference