รายวิชา PE261(48) เทเบิลเทนนิส (TABLETENNIS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
  บทที่2 : ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่3 : แบบฝึกการตีโต้พื้นฐาน
  บทที่4 : ทักษะการส่งลูก
  บทที่5 : การอบอุ่นร่างกายเพื่อการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่6 : การสร้างสมรรถภาพของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
  บทที่7 : ทักษะการตีลูกชั้นสูง
  บทที่8 : อุกรณ์ เครื่องแตงกาย และสถานที่สำหรบการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่9 : กติกาการแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :
  บทที่1 : ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
  บทที่2 : ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่3 : แบบฝึกการตีโต้พื้นฐาน
  บทที่4 : ทักษะการส่งลูก
  บทที่5 : การอบอุ่นร่างกายเพื่อการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่6 : การสร้างสมรรถภาพของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
  บทที่7 : ทักษะการตีลูกชั้นสูง
  บทที่8 : อุกรณ์ เครื่องแตงกาย และสถานที่สำหรบการเล่นกีฬาเทนนิส
  บทที่9 : กติกาการแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม :