รายวิชา PC328(H) เทคนิคการให้คำปรึกษา (Techniques in Counseling)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  การเปิดเผยตัวเอง
  การสื่อความหมายที่ชัดเจน
  การเป็นผู้ฟังที่ดี
  การตอบสนอง
  I message
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  การเปิดเผยตัวเอง
  การสื่อความหมายที่ชัดเจน
  การเป็นผู้ฟังที่ดี
  การตอบสนอง
  I message