รายวิชา LW443(49) การสืบสวนและสอบสวน (Criminal Process)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การสืบสวนคดีอาญา
  บทที่ 2 พยานหลักฐาน
  บทที่ 3 การตรวจสถานที่กิดเหตุ
  บทที่ 4 วิธีการสืบสวน
  บทที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวน
  บทที่ 6 การรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ การตายของบุคคล การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย และอุบัติเหตุ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การสืบสวนคดีอาญา
  บทที่ 2 พยานหลักฐาน
  บทที่ 3 การตรวจสถานที่กิดเหตุ
  บทที่ 4 วิธีการสืบสวน
  บทที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวน
  บทที่ 6 การรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ การตายของบุคคล การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย และอุบัติเหตุ
  บรรณานุกรม