รายวิชา LW443(48) การสืบสวนและการสอบสวน (criminal process)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  บทที่ 2 หลักการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่ 3 หลักการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่ 4 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
  บทที่ 5 คำร้องทุกข์
  บทที่ 6 คำกล่าวโทษ
  บทที่ 7 อำนาจพนักงานสอบสวนและทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  บทที่ 2 หลักการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่ 3 หลักการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป
  บทที่ 4 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
  บทที่ 5 คำร้องทุกข์
  บทที่ 6 คำกล่าวโทษ
  บทที่ 7 อำนาจพนักงานสอบสวนและทำความเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว
  บรรณานุกรม