รายวิชา LW215 กฎหมายธุรกิจ 1 (Business Law 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บุคคล
  บทที่2 : นิติกรรม
  บทที่3 : หนี้
  บทที่4 : สัญญา
  บทที่5 : ซื้อขาย
  บทที่6 : แลกเปลี่ยนให้
  บทที่7 : เช่าทรัพย์
  บทที่8 : เช่าซื้อ
  บทที่9 : จ้างแรงงาน
  บทที่10 : จ้างทำของ
  บทที่11 : รับขน
  บทที่12 : ยืม
  บทที่13 : ฝากทรัพย
  บทที่14 : ค้ำประกัน
  บทที่15 : จำนอง
  บทที่16 : จำนำ
  บทที่17 : เก็บของในคลังสินค้า
  บทที่18 : ตัวแทน
  บทที่19 : นายหน้า
  บทที่20 : บัญชีเดินสะพัด
  บทที่21 : ตั๋วเงิน
  บทที่21 : ตั๋วเงิน...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บุคคล
  บทที่2 : นิติกรรม
  บทที่3 : หนี้
  บทที่4 : สัญญา
  บทที่5 : ซื้อขาย
  บทที่6 : แลกเปลี่ยนให้
  บทที่7 : เช่าทรัพย์
  บทที่8 : เช่าซื้อ
  บทที่9 : จ้างแรงงาน
  บทที่10 : จ้างทำของ
  บทที่11 : รับขน
  บทที่12 : ยืม
  บทที่13 : ฝากทรัพย
  บทที่14 : ค้ำประกัน
  บทที่15 : จำนอง
  บทที่16 : จำนำ
  บทที่17 : เก็บของในคลังสินค้า
  บทที่18 : ตัวแทน
  บทที่19 : นายหน้า
  บทที่20 : บัญชีเดินสะพัด
  บทที่21 : ตั๋วเงิน
  บทที่21 : ตั๋วเงิน...(ต่อ)
  บรรณานุกรม