รายวิชา LI310 สัทศาสตร์ทั่วไป (General Phonetics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์วิชา LI 310 (สัทศาสตร์ทั่วไป)
  บทที่1 : สัทศาสตร์เชิงประวัติ
  บทที่2 : สัทศาสตร์และความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น
  บทที่3 : สัทศาสตร์และเทคโนโลยี
  บทที่4 : เทคนิคการใช้ลมหายใจในการพูด
  บทที่5 : ลักษณะเสียงในภาษา
  บทที่6 : ระบบสัทอักษร
  บทที่7 : ภาคปฏิบัติ ฝึกการอ่านและใช้สัทอักษรและเครื่องหมายวรรณยุกต์
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์วิชา LI 310 (สัทศาสตร์ทั่วไป)
  บทที่1 : สัทศาสตร์เชิงประวัติ
  บทที่2 : สัทศาสตร์และความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น
  บทที่3 : สัทศาสตร์และเทคโนโลยี
  บทที่4 : เทคนิคการใช้ลมหายใจในการพูด
  บทที่5 : ลักษณะเสียงในภาษา
  บทที่6 : ระบบสัทอักษร
  บทที่7 : ภาคปฏิบัติ ฝึกการอ่านและใช้สัทอักษรและเครื่องหมายวรรณยุกต์