รายวิชา LI211 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์ทั่วไป
  ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  ระบบเสียงพยัญชนะ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  วัตถุประสงค์ทั่วไป
  ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
  ระบบเสียงพยัญชนะ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference