รายวิชา HO303(41) เทคโนโลยีการผลิตอาหาร (Food Production Technology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความสำคัญของอาหารด้านคุณค่าทางโภชนาการ
  บทที่ 2 : คุณสมบัติของอาหาร
  บทที่ 3 : เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
  บทที่ 4 : การประกอบอาหาร
  บทที่ 5 : เนื้อสัตว์
  บทที่ 6 : ผัก
  บทที่ 7 : ผลไม้
  บทที่ 8 : ไข่
  บทที่ 9 : ขนมปัง
  บทที่ 10 : น้ำมัน
  บทที่ 11 : น้ำซอส
  บทที่ 12 : สลัด
  บทที่ 13 : เครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความสำคัญของอาหารด้านคุณค่าทางโภชนาการ
  บทที่ 2 : คุณสมบัติของอาหาร
  บทที่ 3 : เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
  บทที่ 4 : การประกอบอาหาร
  บทที่ 5 : เนื้อสัตว์
  บทที่ 6 : ผัก
  บทที่ 7 : ผลไม้
  บทที่ 8 : ไข่
  บทที่ 9 : ขนมปัง
  บทที่ 10 : น้ำมัน
  บทที่ 11 : น้ำซอส
  บทที่ 12 : สลัด
  บทที่ 13 : เครื่องดื่ม
  บรรณานุกรม