รายวิชา HI381 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 (History of the United States 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ชาวยุโรปค้นพบ สำรวจและยึดครองดินแดน (1492-1682)
  บทที่ 1-1 : ชาวยุโรปค้นพบ สำรวจและยึดครองดินแดน (1492-1682)...(ต่อ)
  บทที่ 2 : อังกฤษเป็นใหญ่ในอเมริกาเหนือ (1607-1763)
  บทที่ 2-1 : อังกฤษเป็นใหญ่ในอเมริกาเหนือ (1607-1763)...(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประกาศเอกราช (1764-1783)
  บทที่ 3-1 : ประกาศเอกราช (1764-1783)...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ภายใต้กฎบัตรแห่งสมาพันธ์ (1781-1788)
  บทที่ 4-1 : ภายใต้กฎบัตรแห่งสมาพันธ์ (1781-1788)...(ต่อ)
  บทที่ 5 : สมัยเฟเดอรัลลิส (1789-1801)
  บทที่ 5-1 : สมัยเฟเดอรัลลิส (1789-1801)...(ต่อ)
  บทที่ 6 : สมัยเจฟเฟอร์สัน (1825-1841)
  บทที่ 6-1 : สมัยเจฟเฟอร์สัน (1825-1841)...(ต่อ)
  บทที่ 7 : สมัยแจ็คสัน (1825-1841)
  บทที่ 7-1 : สมัยแจ็คสัน (1825-1841)...(ต่อ)
  บทที่ 8 : ขยายดินแดนไปทางตะวันตกและความขัดแย้ง (1841-1857)
  บทที่ 8-1 : ขยายดินแดนไปทางตะวันตกและความขัดแย้ง (1841-1857)...(ต่อ)
  บทที่ 9 : การแตกแยก และสงครามกลางเมือง (1841-1857)
  บทที่ 9-1 : การแตกแยก และสงครามกลางเมือง(1857-1865)...(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ชาวยุโรปค้นพบ สำรวจและยึดครองดินแดน (1492-1682)
  บทที่ 1-1 : ชาวยุโรปค้นพบ สำรวจและยึดครองดินแดน (1492-1682)...(ต่อ)
  บทที่ 2 : อังกฤษเป็นใหญ่ในอเมริกาเหนือ (1607-1763)
  บทที่ 2-1 : อังกฤษเป็นใหญ่ในอเมริกาเหนือ (1607-1763)...(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประกาศเอกราช (1764-1783)
  บทที่ 3-1 : ประกาศเอกราช (1764-1783)...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ภายใต้กฎบัตรแห่งสมาพันธ์ (1781-1788)
  บทที่ 4-1 : ภายใต้กฎบัตรแห่งสมาพันธ์ (1781-1788)...(ต่อ)
  บทที่ 5 : สมัยเฟเดอรัลลิส (1789-1801)
  บทที่ 5-1 : สมัยเฟเดอรัลลิส (1789-1801)...(ต่อ)
  บทที่ 6 : สมัยเจฟเฟอร์สัน (1825-1841)
  บทที่ 6-1 : สมัยเจฟเฟอร์สัน (1825-1841)...(ต่อ)
  บทที่ 7 : สมัยแจ็คสัน (1825-1841)
  บทที่ 7-1 : สมัยแจ็คสัน (1825-1841)...(ต่อ)
  บทที่ 8 : ขยายดินแดนไปทางตะวันตกและความขัดแย้ง (1841-1857)
  บทที่ 8-1 : ขยายดินแดนไปทางตะวันตกและความขัดแย้ง (1841-1857)...(ต่อ)
  บทที่ 9 : การแตกแยก และสงครามกลางเมือง (1841-1857)
  บทที่ 9-1 : การแตกแยก และสงครามกลางเมือง(1857-1865)...(ต่อ)
  บรรณานุกรม