รายวิชา GE256 ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสังคมนิยม (Geography of the Socialist Countries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
  บทที่ 2 : ระบบเศรษฐกิจธุรกิจเอกชน
  บทที่ 3 : ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  บทที่ 4 : สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
  บทที่ 5 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 6 : สหราชอาณาจักร
  บทที่ 7 : ประเทศสวีเดน
  บทที่ 8 : สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
  บทที่ 9 : สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
  บทที่10 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  Bibliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
  บทที่ 2 : ระบบเศรษฐกิจธุรกิจเอกชน
  บทที่ 3 : ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  บทที่ 4 : สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
  บทที่ 5 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 6 : สหราชอาณาจักร
  บทที่ 7 : ประเทศสวีเดน
  บทที่ 8 : สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
  บทที่ 9 : สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
  บทที่10 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  Bibliography