รายวิชา EN456 วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน (Modern American Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : นวนิยายอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่1 : นวนิยายอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่2 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่2 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่3 : บทละครอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่4 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่4 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่5 : นวนิยายอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่6 : เรื่องสั้นอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่7 : บทละครอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่7 : บทละครอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....(ต่อ)
  บทที่8 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองยุคเศรษฐกิจตกต่ำ....
  บทที่9 : นวนิยายอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่9 : นวนิยายอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่10 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่10 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่11 : บทละครอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่11 : บทละครอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่12 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทส่งท้าย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : นวนิยายอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่1 : นวนิยายอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่2 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่2 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่3 : บทละครอเมริกันหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่4 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงรามโลกครั้งที่ 1
  บทที่4 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงรามโลกครั้งที่ 1(ต่อ)
  บทที่5 : นวนิยายอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่6 : เรื่องสั้นอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่7 : บทละครอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....
  บทที่7 : บทละครอเมริกันในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ.....(ต่อ)
  บทที่8 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองยุคเศรษฐกิจตกต่ำ....
  บทที่9 : นวนิยายอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่9 : นวนิยายอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่10 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่10 : เรื่องสั้นอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่11 : บทละครอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่11 : บทละครอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่12 : คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทส่งท้าย