รายวิชา EN426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ (Movies and Television Scripts Translation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  แบบปรเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : หลักการแปลโดยทั่วไป
  บทที่2 : ขั้นตอนของการแปลทั่วๆ ไป
  บทที่3 : เทคนิคและขั้นตอนการแปลบทภาพยนตร์โทรทัศน์
  บทที่4 : ปัญหาในการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
  บทที่5 : การแปลบทภาพยนตร์ สำหรับเด็ก
  บทที่5 : การแปลบทภาพยนตร์ สำหรับเด็ก(ต่อ)
  บทที่6 : การแปลบทภาพยนตร์ ผู้ใหญ่
  บทที่6 : การแปลบทภาพยนตร์ ผู้ใหญ่(ต่อ)
  บทที่7 : การแปลข่าวโทรทัศน์
  บทที่7 : การแปลข่าวโทรทัศน์(ต่อ)
  บทที่8 : การแปลทบโทรทัศน์อื่นๆ
  บทที่8 : การแปลบทโทรทัศน์อื่นๆ(ต่อ)
  ประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  แบบปรเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : หลักการแปลโดยทั่วไป
  บทที่2 : ขั้นตอนของการแปลทั่วๆ ไป
  บทที่3 : เทคนิคและขั้นตอนการแปลบทภาพยนตร์โทรทัศน์
  บทที่4 : ปัญหาในการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
  บทที่5 : การแปลบทภาพยนตร์ สำหรับเด็ก
  บทที่5 : การแปลบทภาพยนตร์ สำหรับเด็ก(ต่อ)
  บทที่6 : การแปลบทภาพยนตร์ ผู้ใหญ่
  บทที่6 : การแปลบทภาพยนตร์ ผู้ใหญ่(ต่อ)
  บทที่7 : การแปลข่าวโทรทัศน์
  บทที่7 : การแปลข่าวโทรทัศน์(ต่อ)
  บทที่8 : การแปลทบโทรทัศน์อื่นๆ
  บทที่8 : การแปลบทโทรทัศน์อื่นๆ(ต่อ)
  ประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม : Reference