รายวิชา EN395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล (Selected Works of Nobel Prize Authors)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก: supplement
  ตอนที่ 5 : บทละคร(ต่อ)
  ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล
  ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล(ต่อ)
  ตอนที่ 2 :บทประพันธ์ร้อยกรอง
  ตอนที่ 2 : บทประพันธ์ร้อยกรอง(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น
  ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น(ต่อ)
  ตอนที่ 4 : นวนิยาย
  ตอนที่ 4 : นวนิยาย(ต่อ)
  ตอนที่ 5 : บทละคร
  ปก
  คำนำ :Introduction
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก: supplement
  ตอนที่ 5 : บทละคร(ต่อ)
  ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล
  ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล(ต่อ)
  ตอนที่ 2 :บทประพันธ์ร้อยกรอง
  ตอนที่ 2 : บทประพันธ์ร้อยกรอง(ต่อ)
  ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น
  ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น(ต่อ)
  ตอนที่ 4 : นวนิยาย
  ตอนที่ 4 : นวนิยาย(ต่อ)
  ตอนที่ 5 : บทละคร