รายวิชา EN362 กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ (William Wordsworth's Poems)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  ประวัติ
  สารบัญ :Content
  Lyrical Ballads 1798 และ 1800(1805 edition)
  Lyrical Ballads 1798 และ 1800(1805 edition)(ต่อ)
  Prelude
  Prelude(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  ประวัติ
  สารบัญ :Content
  Lyrical Ballads 1798 และ 1800(1805 edition)
  Lyrical Ballads 1798 และ 1800(1805 edition)(ต่อ)
  Prelude
  Prelude(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference