รายวิชา EN329(51 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ (Englisn in the Field of Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  4444444
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 The family
  บทที่2 Getting an Education
  บทที่3 Faster Efficient Reading
  บทที่4 Power Napping is Good
  บทที่5 Engllsh : a world Languahe?
  บทที่6 Tylcal or Not?
  บทที่7 Fast Food
  บทที่8 Medicine, from Leaches to Lasers
  บทที่9 Puerto Rico
  บทที่10 Best Buys for Tourists:
  บทที่11 Cross-Cultural Differences
  4444444
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 The family
  บทที่2 Getting an Education
  บทที่3 Faster Efficient Reading
  บทที่4 Power Napping is Good
  บทที่5 Engllsh : a world Languahe?
  บทที่6 Tylcal or Not?
  บทที่7 Fast Food
  บทที่8 Medicine, from Leaches to Lasers
  บทที่9 Puerto Rico
  บทที่10 Best Buys for Tourists:
  บทที่11 Cross-Cultural Differences