รายวิชา EN323 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (ENGLISH FOR GUIDES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  UNIT1 : WELCOME TO THAILAND
  UNIT2 : INTRODUCING THAILAND
  UNIT2 : INTRODUCING THAILAND(ต่อ)
  UNIT3 : HAVE A PLEASANT STAY
  UNIT4 : BON APPETITE
  UNIT5 : MADE IN THAILAND
  UNIT6 : VISITING THAI TEMPLES
  Supplementary Tasks
  Bibliography
  Glossary
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  UNIT1 : WELCOME TO THAILAND
  UNIT2 : INTRODUCING THAILAND
  UNIT2 : INTRODUCING THAILAND(ต่อ)
  UNIT3 : HAVE A PLEASANT STAY
  UNIT4 : BON APPETITE
  UNIT5 : MADE IN THAILAND
  UNIT6 : VISITING THAI TEMPLES
  Supplementary Tasks
  Bibliography
  Glossary