รายวิชา EF305(48) การศึกษาของประเทสในยุดโรป (Education in European Countries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกาของประเทศอังกฤษ
  บทที่2 การศึกษาของประเทศเยอรมัน
  บทที่3 การศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่4 การศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์
  บทที่5 การศึกษาของประเทศออสเตรีย
  บทที่6 การศึกษาของประเทศอังการี
  บทที่7 การศึกษาของประเทศนอรเวย์
  บทที่8 การศึกษาของประเทศเดนมาร์ก
  บทที่9 การศึกษาของประเทศฟินแลนด์
  บทที่10 การศึกษาของประเทศสวีเดน
  บทที่11 เปรียบเยบการศึกษาของประเทศต่างๆในยุโรป
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกาของประเทศอังกฤษ
  บทที่2 การศึกษาของประเทศเยอรมัน
  บทที่3 การศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่4 การศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์
  บทที่5 การศึกษาของประเทศออสเตรีย
  บทที่6 การศึกษาของประเทศอังการี
  บทที่7 การศึกษาของประเทศนอรเวย์
  บทที่8 การศึกษาของประเทศเดนมาร์ก
  บทที่9 การศึกษาของประเทศฟินแลนด์
  บทที่10 การศึกษาของประเทศสวีเดน
  บทที่11 เปรียบเยบการศึกษาของประเทศต่างๆในยุโรป
  ภาคผนวก