รายวิชา ED413 การฝึกสอน (Student Teaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...(ต่อ)
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...(ต่อ
  ภาค 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน...
  ภาค 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน...(ต่อ)
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...(ต่อ)
  ภาค 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกสอน...(ต่อ
  ภาค 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน...
  ภาค 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน...(ต่อ)
  ภาคผนวก