รายวิชา ED202(S)(48) ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  Introduction
  Content
  Unit 1 : Teaching and Learning
  Unit 2 : Classroom Management
  Unit 3 : Instructional Media
  Unit 4 : Instructional Evaluation
  References
  ปก
  Introduction
  Content
  Unit 1 : Teaching and Learning
  Unit 2 : Classroom Management
  Unit 3 : Instructional Media
  Unit 4 : Instructional Evaluation
  References