รายวิชา CS243(H) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : Linear lists
  บทที่ 2 : Ordinary linked lists
  บทที่ 3 : Doubly linked list
  บทที่ 4 : Circularly linked list
  บทที่ 5 : Multi linked lists
  บทที่ 6 : Trees
  บทที่ 7 : อัลกอรึทึมเกี่ยวกับ tree
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 4
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 5
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 6
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 7
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 8
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 9
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่10
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : Linear lists
  บทที่ 2 : Ordinary linked lists
  บทที่ 3 : Doubly linked list
  บทที่ 4 : Circularly linked list
  บทที่ 5 : Multi linked lists
  บทที่ 6 : Trees
  บทที่ 7 : อัลกอรึทึมเกี่ยวกับ tree
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 4
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 5
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 6
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 7
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 8
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 9
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่10
  บรรณานุกรม