รายวิชา CM473(48) เคมีเภสัช (Pharmaceutical Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีชีวภาพของสารอินทรีย์
  บทที่2 : แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติทั่วไปของยา
  บทที่3 : ยา และกระบวนการในการออกฤทธิ์
  บทที่4 : การออกฤทธิ์ของยา
  บทที่5 : ยาขับปัสสาวะ
  บทที่6 : ยาต้านจุลชีพ
  บทที่7 : ยาต้านมาเลเรีย
  บทที่8 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
  บทที่9 : ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และยาคลายกังวล
  บทที่10 : ยาระงับปวดชนิดเสพติด
  บทที่11 : ยาระงับปวด ลดไข้ และยาต้านอักเสบ
  บทที่12 : ฮิสตามีน และยาต้านฮิสตามิน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีชีวภาพของสารอินทรีย์
  บทที่2 : แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติทั่วไปของยา
  บทที่3 : ยา และกระบวนการในการออกฤทธิ์
  บทที่4 : การออกฤทธิ์ของยา
  บทที่5 : ยาขับปัสสาวะ
  บทที่6 : ยาต้านจุลชีพ
  บทที่7 : ยาต้านมาเลเรีย
  บทที่8 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
  บทที่9 : ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และยาคลายกังวล
  บทที่10 : ยาระงับปวดชนิดเสพติด
  บทที่11 : ยาระงับปวด ลดไข้ และยาต้านอักเสบ
  บทที่12 : ฮิสตามีน และยาต้านฮิสตามิน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content