รายวิชา CM351(46) ชีวเคมีเบื้องต้น (Basic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
  บทที่3 : น้ำ
  บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
  บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่6 : ลิปิด
  บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
  บทที่8 : กรดอมิโน
  บทที่9 : โปรตีน
  บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
  บทที่3 : น้ำ
  บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
  บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่6 : ลิปิด
  บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
  บทที่8 : กรดอมิโน
  บทที่9 : โปรตีน
  บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
  ภาคผนวก