รายวิชา CM334 เทคนิคการแยก (Seperation Techniques)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
  บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
  บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
  บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
  อ้างอิง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
  บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
  บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
  บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
  อ้างอิง