รายวิชา CM328 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์3 (ORGANIC CHIEMISTRY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
  บทที่ 2 : การแยกคาเฟอินจากใบชา
  บทที่ 3 : การแยกแลคโตสจากหางนม
  บทที่ 4 : คอลัมน์โครมาโตกราฟี
  บทที่ 5 : Preparative Thin-layer Chromatography(PLC)
  บทที่ 6 : สเตอริโอเคมี
  บทที่ 7 : สเตอริโอเคมีของออกซิม และ Beckman Rearrangement
  บทที่ 8 : สีย้อมผ้าและการย้อมผ้า
  บทที่ 9 : สเปคโตรสโคปีในสารประกอบอินทรีย์
  บทที่ 10 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 11 : โปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
  บทที่ 2 : การแยกคาเฟอินจากใบชา
  บทที่ 3 : การแยกแลคโตสจากหางนม
  บทที่ 4 : คอลัมน์โครมาโตกราฟี
  บทที่ 5 : Preparative Thin-layer Chromatography(PLC)
  บทที่ 6 : สเตอริโอเคมี
  บทที่ 7 : สเตอริโอเคมีของออกซิม และ Beckman Rearrangement
  บทที่ 8 : สีย้อมผ้าและการย้อมผ้า
  บทที่ 9 : สเปคโตรสโคปีในสารประกอบอินทรีย์
  บทที่ 10 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 11 : โปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม